UchazečPřijímací řízení

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023

Přihláška se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Pro získání tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo na střední školu. Formulář přihlášky ke stažení naleznete v sekci Úřední deska / uchazeč zde na webu. Přihlášku lze vyplnit ručně nebo elektronicky.

Potřebujete více informací k vyplnění a odevzdání přihlášek? Doporučujeme navštívit webové stránky: 
https://prijimacky.cermat.cz/index.php

Přihlášky přijímáme do 1. března 2023 každý den od 7:00 do 16:00 hod v sekretariátu školy (paní
 
Fedorová), včetně jarních prázdnin.Přihláška ke vzdělání

Nezapomeňte do přihlášky uvést:

- obor (Stavebnictví, Geodézie a katastr nemovitostí, Technické lyceum)

- v případě tělesných omezení uvést zájem o zdravotní tělesnou výchovu

- speciální vzdělávací potřeby (přiložit originál posudku z PPP)

- uvést email pro zaslání výsledků z CERMATU – čitelně hůlkovým písmem


Termíny konání jednotlivých testů přijímacího řízení pro školní rok 2023/24:

1. termín: čtvrtek13. dubna 2023

2. termín: pátek 14. dubna 2023


Náhradní termíny:

1. termín: středa 10. května 2023

2. termín: čtvrtek 11. května 2023


Na žádný ze studijních oborů nevyžadujeme lékařské potvrzení.


Maximální počty žáků v oborech:
 STAVEBNICTVÍ 36 – 47 – M/01 – celkem 120 žáků

                                                          GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ 36 – 46 – M/01 – 30 žáků
                                                         
                                                           TECHNICKÉ LYCEUM 78 – 42 – M/01 – 30 žáků


Pro všechny obory nabízíme možnost výuky zdravotní tělesné výchovy pro žáky zařazené do 3. zdravotní skupiny (v případě dostatečného počtu cca 15).

Formulář na podání odvolání


Kritéria pro přijetí do prvního ročníku 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 budou uchazeči o studium na Střední průmyslovou školu stavební, Plzeň konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) formou centrálně zadávaných jednotných testů. V testech může uchazeč dosáhnout 50 bodů v testu z matematiky a 50 bodů v testu z českého jazyka (tj. maximálně 100 bodů).


1. Uchazeč musí dosáhnout alespoň 15 bodů v testu z matematiky a 15 bodů v testu z českého jazyka.

2. Za průměrný prospěch 1,00 za první a druhé pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku na základní škole (případně ve srovnatelném ročníku  víceletého gymnázia) získá uchazeč 5 bodů.

3. Bude–li splněn bod jedna, vynásobí se tomu, kdo dal na naši školu obě přihlášky (různé obory), celkový počet bodů koeficientem 1,02.

4. Pokud je žák hodnocen z 
chování jiným stupněm než velmi dobrým (v posledních třech pololetích na základní škole, případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia), snižuje se celkový počet bodů o 25.


Uchazeči budou seřazeni sestupně dle počtu získaných bodů podle jednotlivých oborů. Přijati budou všichni uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí až po maximální počet přijímaných žáků. Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí známky z 1. pololetí posledního ročníku základní školy (případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia) z profilových předmětů matematiky, českého jazyka, anglického jazyka (maturitního) a fyziky v tomto pořadí.

 Školní rok 2019/2020

V souvislosti  s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Uchazeči, kteří podají přihlášku a získali vysvědčení ve školním roce  2019/2020, budou hodnoceni podle prvního pololetí školního roku 2019/2020 a dalších dvou klasifikačních období.
V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.


Úprava podmínek přijímacího řízení uchazečů,
kteří získali předchozí vzdělání mimo území ČR (§ 20 odst. 4):


Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka. Zjištění úrovně znalosti českého jazyka u uchazeče proběhne formou rozhovoru, při němž se ověří řečové dovednosti. Cílem ústní zkoušky je ověření úrovně mluveného projevu a komunikační znalosti jazyka, které jsou výchozím předpokladem ke zvládnutí  čtyřletého maturitního studia.


Cizinci podle Lex Ukrajina: 

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatření v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce. Způsob hodnocení výsledků žáků cizinců (§60b, odst.5)

Ředitel školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů. Výsledky přijímacího řízení

Výsledky jednotlivých testů z ČJ a MAT budou zveřejněny na webu školy a vyvěšeny na vstupních dveřích školy, termín zveřejnění bude upřesně.Výsledky přijímacího řízení dle § 60e 561/2004 Sb., školského zákona

Přijímací řízení 2022Celkem


Český jazyk


Matematika
Stavebnictví - 1. přijatý uchazeč 92 45 42
   poslední přijatý uchazeč 36,7 17 19
Geodézie a katastr nemovitostí - 1. přijatý uchazeč 74,5 40 28
   poslední přijatý uchazeč 27 14 13
Technické lyceum - 1. přijatý uchazeč 105,1 50 48
   poslední přijatý uchazeč 63 31 32

 

 

Naposledy změněno pátek, 10 únor 2023 13:13

V kalendáři nejsou žádné události
80 event(s) can not be shown because no menu link allows the display.
Listopad 2023
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top