O školeŠkolní cvrkotProjekt Šablony OP JAK – Sociální pedagog

Projekt Šablony OP JAK – Sociální pedagog


Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby žákům Střední průmyslové školy
stavební, Plzeň prostřednictvím podpory sociálního pedagoga.

Sociální pedagog se ve škole věnuje zejména následujícím činnostem:
 zaměřuje se na včasné odhalení a podporu ohrožených žáků,
 sleduje a vyhodnocuje školní docházku žáků a komplexně jejich rodinnou situaci,
 jedná osobně s rodiči, pedagogy a s dalšími aktéry,
 dlouhodobě sleduje problematické případy a dodržování dohodnutých výchovných opatření,
 je k dispozici pro konzultace se žáky, rodiči, kolegy,
 podporuje vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků,
 realizuje preventivní opatření obtíží v oblasti chování,
 posiluje komunitní charakter školy,
 pracuje intervenčně s třídami/žáky/rodiči/pedagogy, 
 provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii,
 poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu dětí do školy,
 zajišťuje podpůrná opatření zaměřená na pomoc a podporu ohroženým žákům,
 spolupracuje na realizaci tematických programů, pomáhá při rozvoji žáků v oblasti osobnostní a sociální výchovy,
 vzdělává pedagogy školy a zvyšuje jejich povědomí v sociální oblasti,
 podílí se na koordinaci doučování,
 spolupracuje se zřizovateli, zdravotnickými zařízeními, policií, soudy, státními zastupitelstvími a dalšími zainteresovanými orgány a organizacemi,
 zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných odborných zařízení.

Projekt je v období od 1. 9. 2022 do 31. 5. 2025 financován prostřednictvím Operačního programu
Jan Amos Komenský.

eu 50

Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top